T 085 210 11 14 E info@rtccella.nl

Informatie voor besturen

De veranderingen van de arbeidsmarkt zijn voor iedereen verschillend. In tegenstelling tot een verwacht overschot van leerkrachten hebben we op het moment van schrijven een tekort aan leerkrachten. Doordat leerlingfluctuaties niet altijd goed voorspelbaar zijn, er ook per bestuur verschillen zijn, is samenwerking een uitkomst. Door samen te werken kunnen we elkaar helpen op het gebied van zowel kwalitatief als kwantitatief personeelsbeleid.

Door de persoonlijke aanpak van RTC Cella vervangen zij niet enkel leerkrachten maar denken zij ook mee over de volgende ontwikkelingen:

1.       De veranderende arbeidsmarkt

2.       De Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

3.       Investeren in inzetbaarheid en vitaliteit

 

Verandering op de arbeidsmarkt

De schooljaren 2016-2017 & 2017-2018 kenmerken zich door de kentering die heeft plaats gevonden in de arbeidsmarkt van het primair onderwijs. Waar we bedacht waren op een flinke terugloop van leerlingaantallen en een overschot van leerkrachten kampen we nu met een tekort van leerkrachten.

De schoolbesturen zullen hierop moeten anticiperen door met innovatieve plannen te komen om het onderwijs doorgang te kunnen laten vinden. Om het onderwijs kwalitatief te blijven aanbieden, zoals hun opdracht luidt, is samenwerking hierin noodzakelijk. RTC Cella heeft hiertoe in samenwerking met haar besturen de visie RTC Cella 2020-2021 vastgesteld.

 

In- en doorstroom kan beter

De schoolbesturen zien ook dat de instroom bij de Pabo’s de afgelopen jaren is afgenomen. Deels komt dit door de strengere toelatingseisen, maar ook door gebrek aan baanperspectief wat in het verleden geuit is. Mensen met een Pabo-diploma werken nu in andere sectoren. Hoe kunnen we (toekomstige) leerkrachten verleiden om terug te komen, maar ook in te stappen, in het onderwijs. Belemmeringen zoals schoolvakanties, vaste klas, weinig vrijheid om te oriënteren op wat voor school en groep een leerkracht echt leuk vindt, worden door RTC Cella verworpen. Door via RTC Cella te werken bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van je werktijdfactor en de periode in het jaar, buiten de schoolvakanties op vakantie, krijg je ruimte en tijd om verschillende groepen te zien en hoeft je je niet vanaf dag 1 te committeren aan een school en een klas. Allemaal randvoorwaarden die bijdragen aan een duurzamere inzetbaarheid van de leerkracht.

 

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Ondanks dat de WWZ niet meer dezelfde impact heeft als op de datum van invoering, 1 juli 2016, blijft het een regeling om rekening mee te houden. Door gezamenlijk een bovenbestuurlijke pool te hebben, zorg je er voor dat leerkrachten op eigen aangeven aan het werk kunnen zijn op de scholen en in de groepen waar zij tot hun recht komen. Tevens geeft het ons de gelegenheid een eindselectie te maken t.a.v. het functioneren van de leerkracht.

 

Investeren in inzetbaarheid en vitaliteit

Het bestaande arbeidspotentieel moeten we, gezien de verwachte schaarste, koesteren en ondersteunen bij deskundigheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid. Het onderwijs zal blijven veranderen, ouders laten zich meer zien en horen en traditionele gezagsverhoudingen zijn veranderd. Om in deze dynamiek vitaal te blijven is het belangrijk te blijven investeren in inzetbaarheid en vitaliteit. Deze neemt toe door mobiliteit te stimuleren.  Mobiliteit gaat over ‘beweging in werk’. Veranderen van omgeving of soort functie brengt nieuw elan in het team en zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen waardoor het onderwijs zich verder professionaliseert.

Nieuws

25 april 2024 Meivakantie

In verband met de meivakantie zijn wij gesloten vanaf 27 april t/m 11 mei. Vanaf zondag 12 mei ....

28 maart 2024 Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag 29 maart zijn wij gesloten ivm Goede Vrijdag

Zondag 31 maart en maandag 1 april ....

Agenda

25 april 2024 Meivakantie

In verband met de meivakantie zijn wij gesloten vanaf 27 april t/m 11 mei. Vanaf zondag 12 mei ....

28 maart 2024 Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag 29 maart zijn wij gesloten ivm Goede Vrijdag

Zondag 31 maart en maandag 1 april ....