T 085 210 11 14 E info@rtccella.nl

Voordelen voor deelname aan RTC Cella

Er zijn vele voordelen! We noemen er 15. Wanneer een schoolbestuur instapt zijn er de volgende voordelen:

 

 1. Zowel de scholen als het schoolbestuur worden ontzorgd bij het vervullen van een vervangingsvraag. RTC Cella heeft een systeem dat de WWZ-telling in de gaten houdt, waardoor er geen onbewuste juridische verplichtingen ontstaan.

 2. Door medewerkers in het kernteam te plaatsen, heb je meer continuïteit om te voldoen aan de vervangingsbehoefte. Medewerkers hebben een vaste aanstelling, waardoor kwalitatieve en talentvolle leerkrachten voor de regio beschikbaar blijven en er geen juridische blokkades zijn om ze herhaaldelijk in te zetten.

 3. RTC Cella zorgt voor de mobiliteit en randvoorwaarden.

 4. Je organiseert perspectief voor boventallig personeel. Vacatures bij aangesloten besturen zijn inzichtelijk en bieden je personeel de mogelijkheid om kennis te maken met scholen bij andere besturen.

 5. Medewerkers die op termijn ergens anders willen werken ondersteun je door hen vrijwillig te laten instromen in het kernteam.

 6. Mogelijk kun je doordat er ruimte ontstaat door ‘vrijwillige mobiliteit’ toch startende leerkrachten aannemen en daarmee je team verjongen.

 7. Je kunt extra personeel aantrekken en deze enige tijd laten rouleren in het kernteam waardoor deze leerkrachten een breder perspectief krijgen op het werkveld.

 8. Je kunt (nog) meer personeel aannemen, dan waar je zelf formatieplaatsen voor hebt. Hierdoor kun je bijdragen aan behoud van arbeidspotentieel voor deze regio en voor je eigen organisatie.

 9. Je draagt bij aan de instroom van goed personeel bij besturen die in een groeiscenario verkeren en in de toekomst moeilijk aan gekwalificeerd personeel kunnen komen.

 10. Je kunt zowel jonge startende leerkrachten aannemen, als meer ervaren leerkrachten. Hierdoor kun je invloed uitoefenen op de samenstelling van je team.

 11. Medewerkers, die op termijn ergens anders willen werken, kun je faciliteren door hen te laten instromen in het kernteam (vrijwillige mobiliteit).

 12. Binnen RTC Cella zijn er herplaatsingsmogelijkheden binnen de kring van besturen. Hierdoor worden kansen voor medewerkers die boven formatief zijn meer zichtbaar.

 13. RTC Cella draagt zorg voor het begeleiden van het flexteam. De begeleiding wordt professioneel vorm- en inhoud gegeven. De medewerkers van RTC Cella zijn het vaste aanspreekpunt en dragen zorg voor goede matching, de voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken en houden desgewenst ook de verzuim- en verlofregistratie bij.

 14. Je kunt voor de wervingsbehoefte (vacatures met vaste aanstelling) een beroep doen op de beschikbare kandidaten van RTC Cella. Niet alleen medewerkers uit het kernteam, maar ook toppers uit het flexteam kunnen solliciteren. Hiervan is een goed dossier opgebouwd en is in de praktijk ervaring mee opgedaan. De selectie is hiermee kwalitatief ondersteund.

 15. Wanneer je situatie verandert, ben je verbonden aan het initiatief RTC Cella en kun je ook andere voordelen oogsten, zoals de aanpak lerarentekort. Je hoeft het dan niet alleen te doen!

 

Voorwaarden & Reglementen

RTC Cella werkt vanuit de filosofie dat het RTC van de aangesloten besturen is. In de praktijk betekent dit dat RTC Cella samenwerking zoekt met zijn particpanten daar waar de werkorganisaties elkaar raken. Zodoende is er een structureel overleg Financien, Personeel & Organisatie en Onderwijskwaliteit. De afspraak is opgenomen in onze aansluitvoorwaarden evenals de andere voorwaarden die we stellen aan het participeren in RTC Cella.

 

Met de gezamenlijke besturen van RTC Cella hebben we procedureel vastgelegd wat we van elkaar mogen verwachten als het gaat om vervangen. In het Reglement Procedure Vervangingen treft u de afspraken aan die gelden voor het bestuur, de directeur/schoolleider en RTC Cella.

Samengevat

Wat doet RTC Cella?

 • Werven en verbinden belanghebbenden (besturen, GMR-en, schoolleiders, leraren, P&O-ers, bonden, etc).
 • Kwalitatieve intake bij instroom in ‘flexteam’.
 • Bemiddeling van medewerkers (kernteam en flexteam) bij vervangingsaanvragen.
 • Bevorderen en ondersteunen van mobiliteit en vitaliteit door de inzet van het kernteam op vervangingsaanvragen bij andere besturen en hulp bij bemiddeling van medewerkers naar een vaste aanstelling bij een andere school/schoolbestuur.
 • Door middel van een vacaturebank vraag en aanbod binnen de regio op elkaar afstemmen.
 • Begeleiding van leerkrachten zodat zij hun werk kwalitatief kunnen uitvoeren.
   

RTC Cella draagt, met haar activiteiten, bij aan een meer vitale en wendbare arbeidsmarkt voor het PO in de regio. Dit doen wij door mobiliteit en loopbaanontwikkeling van leerkrachten te stimuleren en te faciliteren. Belangrijk hierbij is het kernteam (leerkrachten met een vaste of tijdelijke aanstelling bij schoolbesturen die bij RTC Cella zijn aangesloten). Zij worden ingezet op vervangingsvragen op scholen van eigen of andere bij RTC Cella aangesloten schoolbesturen.

 

Wil je als bestuur in gesprek over wat RTC Cella kan betekenen? Neem dan contact op met Robert Jan Ekkers, Directeur RTC Cella.

Nieuws

25 april 2024 Meivakantie

In verband met de meivakantie zijn wij gesloten vanaf 27 april t/m 11 mei. Vanaf zondag 12 mei ....

28 maart 2024 Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag 29 maart zijn wij gesloten ivm Goede Vrijdag

Zondag 31 maart en maandag 1 april ....

Agenda

25 april 2024 Meivakantie

In verband met de meivakantie zijn wij gesloten vanaf 27 april t/m 11 mei. Vanaf zondag 12 mei ....

28 maart 2024 Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag 29 maart zijn wij gesloten ivm Goede Vrijdag

Zondag 31 maart en maandag 1 april ....