T 085 210 11 14 E info@rtccella.nl

RTC Cella

RTC (Regionaal Transfer Centrum) Cella is een stichting ontstaan vanuit een bestuurlijke samenwerking in het primair basisonderwijs. Het doel van deze samenwerking is werkbehoud, werkcreatie en mobiliteit voor de leerkracht. Dit doen zij door gezamenlijk  een boven bestuurlijke pool van leerkrachten op te zetten  ter hoogte van 4% van de totale personeelsformatie. Deze leerkrachten die gezamenlijk het kernteam van RTC Cella vormen, zullen ingezet worden voor de vervangingsbehoefte van de scholen.

“RTC Cella”

De Latijnse naam "Cella" staat indirect voor Lerarenkamer/Lokaal en vertegenwoordigt goed wat RTC Cella doet. In de lerarenkamer maken leerkrachten onderling afspraken over vervanging, wisselen kennis uit over nieuwe ontwikkelingen op onderwijsgebied en is dit de plek waar vacatures worden opgehangen/gedeeld.

 

 

Tevens werkt RTC Cella met een flexteam. Dit zijn leerkrachten die zonder vaste benoeming bij een van de aangesloten besturen ingezet worden op vervangingen. Het heeft de voorkeur om deze leerkrachten in te zetten op langdurige vervangingen. Voor dit flexteam zullen wij tevens loopbaanbegeleiding verzorgen zodat ook zij voldoende aan hun professionalisering kunnen werken.

 

De loopbaanbegeleiding van het flexteam wordt gekoppeld aan de CAO bepalingen, het lerarenregister en de 7SLB competenties. Daarnaast spelen we ook in op de persoonlijke behoeftes van de leerkrachten.

 

Naast bovenstaande activiteiten zal het RTC de vacatures welke ontstaan bij de aangesloten besturen beheren. Dit betekent dat leerkrachten in het kern- & flexteam een voorrangspositie krijgen om te solliciteren ten op zichte van externe kandidaten. Leerkrachten die via het RTC werken kunnen door hun vervangingswerk al een visitekaartje achterlaten op de scholen nog voordat er überhaupt vacatures zijn. Schoolleiders en directeuren hebben hierdoor al een goed beeld van de eventuele sollicitant wanneer er daadwerkelijk een vacature ontstaat.

Nieuws

25 april 2024 Meivakantie

In verband met de meivakantie zijn wij gesloten vanaf 27 april t/m 11 mei. Vanaf zondag 12 mei ....

28 maart 2024 Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag 29 maart zijn wij gesloten ivm Goede Vrijdag

Zondag 31 maart en maandag 1 april ....

Agenda

25 april 2024 Meivakantie

In verband met de meivakantie zijn wij gesloten vanaf 27 april t/m 11 mei. Vanaf zondag 12 mei ....

28 maart 2024 Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag 29 maart zijn wij gesloten ivm Goede Vrijdag

Zondag 31 maart en maandag 1 april ....